9:00 – 9:20

October 15th

Prelekcja
Deficyt biotynidazy – wczoraj i dziś
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Taybert

(Warszawa)

9:20 – 9:40

October 15th

Prelekcja
Od genotypu do fenotypu w pediatrii metabolicznej
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

9:40 – 10:10

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
10:10 – 10:40

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa

SPRAWOZDANIA Z SYMPOZJUM SSIEM 2018

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
PKU – co nowego?
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Ewa Starostecka

(Łódź)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Deficyt DNAJC12: nowa strategia w diagnostyce hiperfenyloalaninemii
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Bożena Didycz

(Kraków)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Optymalizacja długoterminowego leczenia pacjentów z acydurią propionową i metylomalonową
Dr nauk med Michał Patalan Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Sekretarz Zarządu PTWWM
Michał Patalan

(Szczecin)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Sprawozdanie z SSIEM z własnym komentarzem
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Joanna Jagłowska

(Gdańsk)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Patrząc w przyszłość
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Wybrane problemy z zakresu leczenia dietetycznego wrodzonych wad metabolizmu na podstawie doniesień z Sympozjum SSIEM 2018
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Sylwia Gudej

(Warszawa)

11:40 – 12:10

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
12:10 – 13:10

October 15th

Prelekcja
Diagnostic and therapeutic recommendations in primary and secondary hyperammonemias
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Johannes Haeberle

(Zurich, Szwajcaria)

HIPERAMONEMIE – DONIESIENIA WŁASNE

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Hiperamonemia rozpoznana późno u 1,5-rocznego pacjenta
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Agnieszka Konopka

(Łódź)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Ewa Starostecka

(Łódź)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Agata Lange

(Łódź)

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Duplikacja genu OTC jako przyczyna masywnej hiperamonemii o fatalnym rokowaniu
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Periculum in mora
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Hiperamonemia w acydurii metylomalonowej – doświadczenia własne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Wiśniewska

(Warszawa)

14:10 – 14:40

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
14:40 – 14:50

October 15th

Podsumowanie
Podsumowanie i zakończenie Zjazdu
15:00 – 15:30

October 15th

Przerwa
Lunch
15:30 – 17:00

October 15th

Spotkanie
Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii metabolicznej
Skip to content