9:30 – 10:00

October 15th

Inauguracja
Kawa na dobry początek
10:00 – 10:05

October 15th

Inauguracja
Powitanie

SESJA I: CHOROBY MITOCHONDRIALNE

10:05 – 10:50

October 15th

Prelekcja
Mitochondrial diseases – pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and treatment
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Diego Martinelli

(Rzym, Włochy)

10:55 – 11:40

October 15th

Prelekcja
Mitochondrial disease: small molecule treatment development
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jan Smeitink

(Nijmegen, Holandia)

11:45 – 12:15

October 15th

Prelekcja
Doświadczenia polskie w diagnostyce molekularnej chorób mitochondrialnych u dzieci
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Piekutowska-Abramczuk

(Warszawa)

12:15 – 12:25

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
12:25 – 12:35

October 15th

Prelekcja
Rett-like phenotype in a patient with CoQ10 deficiency
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Żebrowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Taybert

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Obersztyn

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Iryna Kossak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Emilia Konka

(Warszawa)

12:35 – 12:45

October 15th

Prelekcja
Pierwotny deficyt koenzymu Q – opis przypadku
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Paulina Pokora

(Warszawa)

12:45 – 12:55

October 15th

Prelekcja
Trudności i kontrowersje w leczeniu deficytu koenzymu Q10
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Justyna Paprocka

(Katowice)

12:55 – 13:05

October 15th

Prelekcja
Przeszczepienie wątroby u pacjenta z ostrą niewydolnością wątroby w przebiegu deficytu kinazy deoksyguanozyny – rutynowe postępowanie terapeutyczne czy przeciwskazanie per se? –
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Irena Jankowska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Czubkowski

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dariusz Rokicki

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Patryk Lipiński

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Rafał Płoski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Elżbieta Ciara

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Kaliciński

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Marek Szymczak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Pawłowska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Socha

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Piekutowska-Abramczuk

(Warszawa)

13:05 – 13:20

October 15th

Prelekcja
Choroby mitochondrialne diagnozowane w badaniu całoeksomowym w trybie RAPID u noworodków i niemowląt leczonych na oddziałach intensywnej terapii
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mateusz Biela

(Wrocław)

13:20 – 13:45

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
13:45 – 14:00

October 15th

Gość Specjalny
Wystąpienie Gościa Specjalnego
14:00 – 15:00

October 15th

Przerwa
Lunch

SESJA II: LIZOSOMALNE CHOROBY SPICHRZENIOWE

15:00 – 15:45

October 15th

Prelekcja
Challenges in management of patients with mucopolysaccharidoses
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Christina Lampe

(Giessen, Niemcy)

15:50 – 16:35

October 15th

Prelekcja
Multidisciplinary care of adult patients with LSD
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Karolina Stępień

(Salford, UK)

16:40 – 16:55

October 15th

Prelekcja
Choroba Fabry’ego u dorosłych – spektrum zaburzeń internistycznych w archiwum ośrodka wrocławskiego
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mariusz Kusztal

(Wrocław)

16:55 – 17:05

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
17:05 – 17:20

October 15th

Prelekcja
Isn’t one diagnosis enough? Comorbidity in lysosomal diseases

Czy jedno rozpoznanie nie wystarczy? Schorzenia współwystępujące w chorobach lizosomalnych
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Alicja Leśniak

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Leszek Sagan

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Iwona Ostrowska

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Paweł Wawryków

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Paulina Świenta

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Aniruddh Kashyap

(Szwecja)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Krzysztof Bernatowicz

(Australia)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jakub Baranowski

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Marek Lickendorf

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dominika Parafiniuk

(Szczecin)

Dr nauk med Michał Patalan Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Sekretarz Zarządu PTWWM
Dr med. Michał Patalan

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Peregud-Pogorzelski

(Szczecin)

prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

Prof dr hab Maria Giżewska Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Zastępca Przewodniczącego Zarządu PTWWM
Prof. dr hab. Maria Giżewska

(Szczecin)

17:20 – 17:35

October 15th

Prelekcja
Otwarte pytania czyli choroby lizosomalne w Wielkopolsce
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Hanna Nowak

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Walkowiak

(Poznań)

17:35 – 18:00

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
Skip to content