SESJA III: ZABURZENIA METABOLIZMU AMINOKWASÓW

9:00 – 9:15

October 15th

Prelekcja
Monitorowanie pacjentów z wybranymi wrodzonymi wadami metabolizmu aminokwasów poprzez zdalne badanie metodą tandemowej spektrometrii mas
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Kowalik

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Tomasz Poławski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Marta Nogalska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mariusz Ołtarzewski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Przybylska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Wioletta Napiórkowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Głąb-Jabłońska

(Warszawa)

9:15 – 9:30

October 15th

Prelekcja
Dziecko z acydurią metylomalonową i białkomoczem – co rozpoznał „metabolista”?
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Magdalena Chełchowska

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Bauer

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Chyż

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Marta Miszkowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Kuśmierska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Amanda Krzywdzińska

(Warszawa)

9:30 – 9:45

October 15th

Prelekcja
Hiperamonemia w kontekście wcześniactwa
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Zasina-Olaszek

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Olga Fałek

(Poznań)

9:45 – 9:55

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A

SESJA IV: „MISZMASZ METABOLICZNY”

10:10 – 10:25

October 15th

Prelekcja
Przypadek pacjentki z deficytem cyklohydrolazy-GTP i nowym wariantem p.R170G w genie GCH1 – rola badań genetycznych
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Magdalena Rygiel

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Kuśmierska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Elżbieta Czyżyk

(Rzeszów)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jakub Drożak

(Warszawa)

10:25 – 10:40

October 15th

Prelekcja
Warianty w genach związanych z wadami metabolizmu w 550 analizach eksomowych
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Aleksandra Jezela-Stanek

(Warszawa)

10:40 – 10:50

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A
10:50 – 11:20

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
11:20 – 11:35

October 15th

Prelekcja
Rabdomioliza u dzieci a wrodzone wady metabolizmu. Ciężka, napadowa mioglobinuria wywołana mutacją genu lipiny 1
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jacek Pilch

(Katowice)

11:35 – 11:50

October 15th

Prelekcja
Autyzm – ciekawy, trudny, rozwiązywalny?
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Grzegorz Bera

(Wrocław)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Toruń

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Magdalena Rygiel

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

11:50 – 12:05

October 15th

Prelekcja
Pediatryczna choroba neurodegeneracyjna indukowana stresem związana z mutacją bi-alleliczną w genie ADPRHL2
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Średzińska

(Warszawa)

12:05 – 12:20

October 15th

Prelekcja
Czarny sen metabolika – FAOD i cukrzyca
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Bogda Skowrońska

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Walkowiak

(Poznań)

12:20 – 12:30

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A
12:30 – 12:40

October 15th

Zakończenie
Podsumowanie i zakończenie Warsztatów
13:00 – 14:00

October 15th

Przerwa
Lunch
14:00 – 15:00

October 15th

Zebranie
Zebranie Zarządu PTWWM
Skip to content