9:00 – 9:20

October 15th

Rejestracja i kawa na dobry początek
9:20 – 9:30

October 15th

Inauguracja
Powitanie i wstęp
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Prof. Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

MODUŁ 1: NOWE TERAPIE W MEDYCYNIE METABOLICZNEJ

9:30 – 9:45

October 15th

Prelekcja
Innowacyjne terapie w wybranych wrodzonych wadach metabolizmu
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Prof. Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

9:45 – 10:00

October 15th

Prelekcja
Aktualne opcje terapeutyczne w fenyloketonurii
Prof dr hab Maria Giżewska Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Zastępca Przewodniczącego Zarządu PTWWM
Prof. Maria Giżewska

(Szczecin)

10:00 – 10:15

October 15th

Prelekcja
Nowa era leczenia glikogenozy Ib
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Magdalena Kaczor

(Warszawa)

10:15 – 10:30

October 15th

Prelekcja
Nowe terapie w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dr hab. Patryk Lipiński

(Warszawa)

10:30 – 10:45

October 15th

Prelekcja
Sposoby refundacji leczenia we wrodzonych wadach metabolizmu – stan obecny w Polsce
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
mgr inż. Urszula Skarżyńska, EMBA

(Warszawa)

10:45 – 11:00

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
11:00 – 11:15

October 15th

Prelekcja
Metody terapii genowych
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. Robert Śmigiel

(Wrocław)

11:15 – 12:00

October 15th

Prelekcja
Midbrain Gene Therapy for AADC deficiency
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Prof. Krzysztof Bankiewicz

(Ohio, USA)

12:00 – 12:30

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
12:30 – 13:10

October 15th

Przerwa
Lunch

MODUŁ 2: OPTYMALIZACJA LECZENIA WE WRODZONYCH WADACH METABOLIZMU O TYPIE INTOKSYKACJI

13:10 – 14:40

October 15th

Prelekcja
Intoxication type inborn errors of metabolism – current approach, Principles of dietary treatment in organic acidurias
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Prof. Sufin Yap

(Sheffield, UK)

14:40 – 14:55

October 15th

Prelekcja
Acydurie organiczne – aspekty kliniczne
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr Łukasz Kałużny

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Prof. Jarosław Walkowiak

(Poznań)

14:55 – 15:10

October 15th

Prelekcja
Acyduria glutarowa typu I – obserwacje własne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Joanna Taybert

(Warszawa)

15:10 – 16:00

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
16:00 – 18:00

October 15th

Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie PTWWM
Skip to content