MODUŁ 3: CHOROBY KOŚCI WE WRODZONYCH WADACH METABOLIZMU

9:00 – 9:30

October 15th

Prelekcja
Objawy kostne we wrodzonych wadach metabolizmu
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Prof. Jerzy Konstantynowicz

(Białystok)

9:30 – 9:45

October 15th

Prelekcja
Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dr Dariusz Rokicki

(Warszawa)

9:45 – 10:00

October 15th

Prelekcja
Wrodzona hypofosfatazja
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr hab. Izabela Michałus

(Łódź)

10:00 – 10:15

October 15th

Prelekcja
Alkaptonuria – doświadczenia własne
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr Łukasz Kałużny

(Poznań)

10:15 – 10:50

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
10:50 – 11:15

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa

MODUŁ 4: HOMOCYSTYNURIA KLASYCZNA I ZABURZENIA REMETYLACJI

11:15 – 11:55

October 15th

Prelekcja
CBS deficiency – clinical, diagnostic and therapeutic aspects
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Prof. Viktor Kozich

(Prague, Czech Republic)

11:55 – 12:35

October 15th

Prelekcja
Remethylation defects – an overview
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Prof. Martina Huemer

(Zurich, Switzerland)

12:35 – 12:45

October 15th

Prelekcja
Niedobór syntazy metioninowej – doświadczenia własne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Joanna Jagłowska

(Gdańsk)

12:45 – 12:55

October 15th

Prelekcja
Hiperhomocysteinemia w IBD
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dr Grzegorz Bera

(Wrocław)

12:55 – 13:05

October 15th

Prelekcja
Homocystynuria – wątpliwości genotypowo-fenotypowe
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr Łukasz Kałużny

(Poznań)

13:05 – 13:15

October 15th

Prelekcja
Zaburzenia cyklu metioninowego wykrywane w przesiewie noworodkowym – doświadczenia własne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Lek. med. Oksana Kuzhel

(Warszawa)

13:15 – 13:50

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
13:50 – 14:30

October 15th

Przerwa
Lunch

MODUŁ 5: SPRAWOZDANIA Z SYMPOZJUM SSIEM 2023

14:30 – 15:10

October 15th

Prelekcja
Sprawozdanie
Dr nauk med Michał Patalan Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Sekretarz Zarządu PTWWM
Dr Michał Patalan

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dr Łukasz Przysło

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Justyna Paprocka

(Katowice)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Izabela Michałus

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr Katarzyna Kuśmierska

(Kraków)

15:10 – 15:20

October 15th

Prelekcja
Dieta ketogenna – nowe trendy
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dr Łukasz Przysło

(Łódź)

15:20 – 15:40

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
15:40 – 16:10

October 15th

Podsumowanie
Podsumowanie i zakończenie Zjazdu
16:10 – 17:30

October 15th

Spotkanie
Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii metabolicznej
Skip to content