Wczytywanie...

16-17 listopada 2018 r.

II ZJAZD
PTWWM

Sponsorzy

Szanowni Państwo,
Drodzy członkowie PTWWM

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu i Zarządu PTWWM zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszej konferencji.

Tematem wiodącym będą dwa zagadnienia – galaktozemia i hiperamonemie.

Galaktozemia, jako choroba nadal niedostatecznie rozpoznawana (pozostająca poza panelem badań przesiewowych noworodków) i stwarzająca trudności w leczeniu i monitorowaniu, stanowi ważny temat do dyskusji. Zostanie on przedstawiony przez wybitnych ekspertów w tej dziedzinie – klinicystę Doktor Annet Bosch z Amsterdamu i dietetyka Prof. Anitę MacDonald z Birmingham. Koleżanki z polskich ośrodków zaprezentują własne doświadczenia związane z opieką nad pacjentami z galaktozemią. Będzie okazja do omówienia aktualnych międzynarodowych zaleceń klinicznych z ubiegłego roku oraz amerykańskich laboratoryjnych z tego roku.

Hiperamonemie to obszerny temat obejmujący różne choroby; w tym pierwotne zaburzenia cyklu mocznikowego, jak i wtórne hiperamonemie. Ich diagnostyka i leczenie stanowią często wyzwanie dla lekarzy. O bieżących zaleceniach dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w hiperamonemiach usłyszymy od światowego eksperta w tej dziedzinie – Profesora Johannesa Haeberle z Zurichu, autora aktualnych rekomendacji w zaburzeniach cyklu mocznikowego. Podzielmy się doświadczeniami z własnej praktyki w zakresie hiperamonemii.

Poza powyższymi tematami w programie Zjazdu zaplanowano dyskusję o: deficycie biotynidazy, ostatnio identyfikowanym w trybie badań przesiewowych noworodków oraz o wykrywaniu wrodzonych wad metabolizmu poprzez nowoczesne metody genetyki molekularnej. W programie uwzględniono też sprawozdanie z tegorocznego Sympozjum SSIEM, tak aby każdy uczestnik Zjazdu mógł zapoznać się z wybranymi aktualnościami w obszarze medycyny metabolicznej.

II Zjazd PTWWM będzie okazją do podzielenia się własnymi obserwacjami i doświadczeniami w zakresie opieki nad pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu. Zachęcamy do uczestnictwa w nim lekarzy różnych specjalności, dietetyków, diagnostów, genetyków i wszystkich zainteresowanych tematyką Zjazdu.

Ponadto w pierwszym dniu Zjazdu zaplanowano Walne Zgromadzenie PTWWM, na które zapraszamy wszystkich członków PTWWM.

Konferencja będzie nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń, ale również do utrwalenia starych i nawiązania nowych kontaktów towarzyskich, także podczas wieczornej atrakcji.

Serdecznie zapraszamy na II Zjazd PTWWM!

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego i Zarządu PTWWM
Jolanta Sykut-Cegielska

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

(Wrocław)

Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska

(Szczecin)

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. IMID

(Warszawa)

Dr n. med. Łukasz Kałużny

(Poznań)

Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

Dr Dorota Korycińska-Chaaban

(Warszawa)

Dr n. rol. Agnieszka Kowalik

(Lublin)

Dr n. med. Ewa Starostecka

(Łodź)

Dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, prof. GUM

(Gdańsk)

Biuro organizacyjne

Kontakt dla uczestników
Marta Gała
Senior Project Manager
tel. 601 98 55 57
marta.gala@cartis.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Cartis Group logo transparent medium

Cartis Group sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173
90-553 Łódź
biuro@cartis.pl
tel. +48 601 985 557

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

PTWWM Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu logo transparent HD

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel./faks: +48 22 32 77 375

II Zjazd PTWWM – plakat

Watch the short video and check out how the last NY Digital Conference unfolded.

Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0
Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0
Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0

Program merytoryczny

11:00 – 11:20

October 15th

Inauguracja
Rejestracja i kawa na dobry początek
11:20 – 11:30

October 15th

Inauguracja
Powitanie
11:30 – 12:30

October 15th

Prelekcja
Rekomendacje postępowania w galaktozemii
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Annet Bosch

(Amsterdam, Holandia)

12:30 – 13:30

October 15th

Prelekcja
Dieta w galaktozemii
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anita MacDonald

(Birmingham, UK)

13:30 – 14:30

October 15th

Przerwa
Lunch
14:30 – 14:50

October 15th

Prelekcja
Objawowe i przedobjawowe rozpoznanie u polskich pacjentów z galaktozemią – doświadczenia własne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Bauer

(Warszawa)

14:50 – 15:00

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
15:00 – 15:20

October 15th

Prelekcja
Problematyka rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży z galaktozemią klasyczną oraz doświadczenia emocjonalne ich rodziców
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Amanda Krzywdzińska

(Warszawa)

15:20 – 15:30

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
15:30 – 18:00

October 15th

Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie PTWWM
9:00 – 9:20

October 15th

Prelekcja
Deficyt biotynidazy – wczoraj i dziś
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Taybert

(Warszawa)

9:20 – 9:40

October 15th

Prelekcja
Od genotypu do fenotypu w pediatrii metabolicznej
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

9:40 – 10:10

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
10:10 – 10:40

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa

SPRAWOZDANIA Z SYMPOZJUM SSIEM 2018

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
PKU – co nowego?
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Ewa Starostecka

(Łódź)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Deficyt DNAJC12: nowa strategia w diagnostyce hiperfenyloalaninemii
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Bożena Didycz

(Kraków)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Optymalizacja długoterminowego leczenia pacjentów z acydurią propionową i metylomalonową
Dr nauk med Michał Patalan Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Sekretarz Zarządu PTWWM
Michał Patalan

(Szczecin)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Sprawozdanie z SSIEM z własnym komentarzem
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Joanna Jagłowska

(Gdańsk)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Patrząc w przyszłość
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

10:40 – 11:40

October 15th

Sprawozdania
Wybrane problemy z zakresu leczenia dietetycznego wrodzonych wad metabolizmu na podstawie doniesień z Sympozjum SSIEM 2018
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Sylwia Gudej

(Warszawa)

11:40 – 12:10

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
12:10 – 13:10

October 15th

Prelekcja
Diagnostic and therapeutic recommendations in primary and secondary hyperammonemias
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Johannes Haeberle

(Zurich, Szwajcaria)

HIPERAMONEMIE – DONIESIENIA WŁASNE

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Hiperamonemia rozpoznana późno u 1,5-rocznego pacjenta
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Agnieszka Konopka

(Łódź)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Ewa Starostecka

(Łódź)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Agata Lange

(Łódź)

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Duplikacja genu OTC jako przyczyna masywnej hiperamonemii o fatalnym rokowaniu
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Periculum in mora
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

13:10 – 14:10

October 15th

Prelekcje
Hiperamonemia w acydurii metylomalonowej – doświadczenia własne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Wiśniewska

(Warszawa)

14:10 – 14:40

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
14:40 – 14:50

October 15th

Podsumowanie
Podsumowanie i zakończenie Zjazdu
15:00 – 15:30

October 15th

Przerwa
Lunch
15:30 – 17:00

October 15th

Spotkanie
Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii metabolicznej

Program pozamerytoryczny

19:00

October 15th

Spektakl
Spektakl teatralny VICTORIA / True Woman Show

Garnizon Sztuki – teatr pozytywnych emocji
ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa (900 m od miejsca konferencji)

Elementy pozamerytoryczne są wyłączone z programu naukowego / merytorycznego.

Program pozamerytoryczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Kolacja oraz spektakl są finansowane z środków własnych organizatora logistycznego Cartis Group sp z.o.o. oraz ze środków własnych organizatora merytorycznego Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM).

Lokalizacja

Mercure
Warsaw
Grand
Hotel

Mercure Warsaw Grand Hotel

#MERCUREWARSAWGRANDHOTEL Zmieniamy się na lepsze. 🙂 We are improving for you. 🙂

Opublikowany przez Mercure Warszawa Grand Piątek, 10 maja 2019
Top
Skip to content