Wczytywanie...

18-19 listopada 2022 r.

IV WARSZTATY
PTWWM

IV WARSZTATY PTWWM: Sponsorzy

Szanowni Państwo,
Drodzy członkowie PTWWM

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na IV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu pt. „Pediatria metaboliczna przez przypadki ciekawe, niekiedy trudne, nie zawsze rozwiązywalne w populacji dzieci i dorosłych”, które odbędą się w Łodzi w dniach 18-19.11.2022.

Termin nadsyłania prac do 25.10.2022.
Prosimy o przysyłanie tytułu wystąpienia wraz z zaznaczeniem prezentera na adres mailowy: ewastarostecka@wp.pl

Jednocześnie zachęcamy Państwa do rejestracji na IV Warsztaty PTWWM na naszej stronie internetowej www.ptwwm.pl.

Z poważaniem
dr n. med. Ewa Starostecka

Biuro organizacyjne

Kontakt dla uczestników
Marta Gała
Senior Project Manager
tel. 601 98 55 57
marta.gala@cartis.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Cartis Group logo transparent medium

Cartis Group sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173
90-553 Łódź
biuro@cartis.pl
tel. +48 601 985 557

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

PTWWM Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu logo transparent HD

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel./faks: +48 22 32 77 375

IV Warsztaty PTWWM 2022 – plakat

Watch the short video and check out how the last NY Digital Conference unfolded.

Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0
Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0
Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0

Program merytoryczny

11:30 – 13:00

October 15th

Spotkanie
Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym
13:00 – 14:00

October 15th

Przerwa
Lunch
14:00 – 14:15

October 15th

Inauguracja
Powitanie
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Prof. Andrzej Lewiński

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Endokrynologii (Łodź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Ewa Starostecka

(Łodź)

SESJA I: CHOROBY SPICHRZENIOWE I NEURODEGENERACYJNE

14:15 – 14:30

October 15th

Prelekcja
Deficyt tripeptydylopeptydazy 1 (TPP1) przyczyną SCAR7 i kardiomiopatii rozstrzeniowej
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Ługowska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mateusz Śpiewak

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Rafał Płoski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Martyna Sitek

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Maciej Pronicki

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Paulina Felczak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Aleksandra Podlecka-Piętowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna K. Purzycka-Olewiecka

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Grażyna Truszkowska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Przemysław Leszek

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Zofia Teresa Bilińska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Bednarska-Makaruk

(Warszawa)

14:30 – 14:45

October 15th

Prelekcja
Od wiśniowej plamki w Szczecinie do terapii genowej w Londynie – historia małej Lilianki
Prof dr hab Maria Giżewska Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Zastępca Przewodniczącego Zarządu PTWWM
Prof. dr hab. Maria Giżewska

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Hanna Romanowska

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dominika Dąbrowska

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mieczysław Walczak

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Paulina Fic

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Marta Glińska

(Szczecin)

14:45 – 15:00

October 15th

Prelekcja
Odyseja diagnostyczna – przypadek choroby Tay-Sachs’a o późnym początku
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Magdalena Dziorek

(Zabrze)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Antoni Pyrkosz

(Zabrze)

15:00 – 15:15

October 15th

Prelekcja
Rodzina z chorobą Krabbego
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Walkowiak

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

15:15 – 15:25

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A
15:25 – 15:40

October 15th

Prelekcja
Diagnostyka mukopolisacharydoz – fenotyp vs badania laboratoryjne
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Ewa Starostecka

(Łódź)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Tadeusz Biegański

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Konopka

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Izabela Michałus

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Kudra

(Łódź)

15:40 – 15:55

October 15th

Prelekcja
Mukopolisacharydoza-Plus: nowa lizosomalna choroba spichrzeniowa rozpoznana dzięki badaniom genetycznym
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Patryk Lipiński

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Zuzanna Cyske

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Krzysztof Szczałuba

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ekaterina Y. Zakharova

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Galina Baydakova

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Ługowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Różdzyńska-Świątkowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Tylki-Szymańska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Grzegorz Węgrzyn

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Pollak

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Rafał Płoski

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Buda

(Warszawa)

15:55 – 16:10

October 15th

Prelekcja
Enzymatyczna terapia zastępcza vs przeszczep komórek macierzystych w MPS I – opis przypadku
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Karolina Kierus

(Białystok)

16:10 – 16:25

October 15th

Prelekcja
Uwaga – dwie choroby uwarunkowane genetycznie u jednego pacjenta. Dziecko z aberracją chromosomową i chorobą monogenową dziedziczoną autosomalnie recesywnie. DGS i TANGO2
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

16:25 – 16:35

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A
16:35 – 16:55

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa

SESJA II: CHOROBY NEURODEGENERACYJNE I MITOCHONDRIALNE

16:55 – 17:10

October 15th

Prelekcja
Zróżnicowanie fenotypu u pacjentów z ksantomatozą mózgowo-ścięgnistą
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Iwona Stępniak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dominika Szczęśniak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Stradomska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewelina Elert-Dobkowska

(Warszawa)

17:10 – 17:25

October 15th

Prelekcja
Przypadek zespołu nakładania zaburzeń fosforylacji i leukoencefalopatii, prawdopodobnie uwarunkowanego zmianami w regionie genu AIFM1
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Pawłowicz

(Olsztyn)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Rydzanicz

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Stawiński

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Rafał Płoski

(Warszawa)

17:25 – 17:40

October 15th

Prelekcja
Nowe warianty patogenne genów BOLA3 i WARS2 powodujące potencjalnie letalne, autosomalne recesywne kardiomiopatie przerostowe – rozszerzenie spektrum molekularnego i fenotypowego
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Łukasz Kępczyński

(Łódź)

17:40 – 17:55

October 15th

Prelekcja
Sepsa i mitochondrium – o continuum objawów w niedoborze reduktazy ferredoksyny (FDXR)
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Łukasz Przysło

(Łódź)

17:55 – 18:10

October 15th

Prelekcja
Deficyt kinazy adenozyny rozpoznany po 10 latach od przeszczepienia wątroby
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Patryk Lipiński

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Elżbieta Ciara

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Jurkiewicz

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Elżbieta Jurkiewicz

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Maciej Pronicki

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Rafał Płoski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Bogdańska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Irena Jankowska

(Warszawa)

18:10 – 18:20

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A

SESJA III: ZABURZENIA METABOLIZMU AMINOKWASÓW

9:00 – 9:15

October 15th

Prelekcja
Monitorowanie pacjentów z wybranymi wrodzonymi wadami metabolizmu aminokwasów poprzez zdalne badanie metodą tandemowej spektrometrii mas
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Kowalik

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Tomasz Poławski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Marta Nogalska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mariusz Ołtarzewski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Przybylska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Wioletta Napiórkowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Głąb-Jabłońska

(Warszawa)

9:15 – 9:30

October 15th

Prelekcja
Dziecko z acydurią metylomalonową i białkomoczem – co rozpoznał „metabolista”?
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Magdalena Chełchowska

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Bauer

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Chyż

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Marta Miszkowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Kuśmierska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Amanda Krzywdzińska

(Warszawa)

9:30 – 9:45

October 15th

Prelekcja
Hiperamonemia w kontekście wcześniactwa
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Zasina-Olaszek

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Olga Fałek

(Poznań)

9:45 – 9:55

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A

SESJA IV: „MISZMASZ METABOLICZNY”

10:10 – 10:25

October 15th

Prelekcja
Przypadek pacjentki z deficytem cyklohydrolazy-GTP i nowym wariantem p.R170G w genie GCH1 – rola badań genetycznych
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Magdalena Rygiel

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Kuśmierska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Elżbieta Czyżyk

(Rzeszów)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jakub Drożak

(Warszawa)

10:25 – 10:40

October 15th

Prelekcja
Warianty w genach związanych z wadami metabolizmu w 550 analizach eksomowych
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Aleksandra Jezela-Stanek

(Warszawa)

10:40 – 10:50

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A
10:50 – 11:20

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
11:20 – 11:35

October 15th

Prelekcja
Rabdomioliza u dzieci a wrodzone wady metabolizmu. Ciężka, napadowa mioglobinuria wywołana mutacją genu lipiny 1
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jacek Pilch

(Katowice)

11:35 – 11:50

October 15th

Prelekcja
Autyzm – ciekawy, trudny, rozwiązywalny?
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Grzegorz Bera

(Wrocław)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Toruń

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Magdalena Rygiel

(Warszawa)

Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

11:50 – 12:05

October 15th

Prelekcja
Pediatryczna choroba neurodegeneracyjna indukowana stresem związana z mutacją bi-alleliczną w genie ADPRHL2
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Małgorzata Średzińska

(Warszawa)

12:05 – 12:20

October 15th

Prelekcja
Czarny sen metabolika – FAOD i cukrzyca
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Bogda Skowrońska

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Walkowiak

(Poznań)

12:20 – 12:30

October 15th

Dyskusja
Sesja Q&A
12:30 – 12:40

October 15th

Zakończenie
Podsumowanie i zakończenie Warsztatów
13:00 – 14:00

October 15th

Przerwa
Lunch
14:00 – 15:00

October 15th

Zebranie
Zebranie Zarządu PTWWM

Program pozamerytoryczny

19:00

October 15th

Koncert
Koncert niespodzianka
20:00

October 15th

Kolacja
Kolacja w secesyjnej Łodzi

Elementy pozamerytoryczne są wyłączone z programu naukowego / merytorycznego.

Program pozamerytoryczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Kolacja oraz koncert są finansowane ze środków własnych organizatora logistycznego Cartis Group sp z.o.o. oraz ze środków własnych organizatora merytorycznego Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM).

Lokalizacja

Hotel
The Loom
Łódź

The Loom Hotel

Twój hotel uszyty na miarę! 🪡 Łódzka historia i kultura przepleciona komfortowym wypoczynkiem i nowoczesnością. W imieniu całego zespołu The Loom Hotel - zapraszamy serdecznie ☺️ Łódź dzień dobry!

Opublikowany przez The Loom Hotel Sobota, 3 września 2022
Top
Skip to content