Wczytywanie...

26-27 listopada 2021 r.

III ZJAZD
PTWWM

Szanowni Państwo,
Drodzy członkowie PTWWM

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu.

III Zjazd PTWWM odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2021 roku w hotelu Mercure Warszawa Grand przy ul. Kruczej 28 w Warszawie.

W programie III Zjazdu PTWWM przewidziano trzy następujące bloki tematyczne: zaburzenia metabolizmu energetycznego (w tym choroby mitochondrialne i zaburzenia spalania tłuszczów) oraz spichrzeniowe choroby lizosomalne.

Mam głęboką nadzieję, że będzie to okazja, aby podzielić się naszymi doświadczeniami klinicznymi oraz praktycznymi wskazówkami diagnostyczno-terapeutycznymi.

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
Jolanta Sykut-Cegielska

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. IMID

(Warszawa)

Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska

(Szczecin)

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

(Wrocław)

Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

Dr n. med. Łukasz Kałużny

(Poznań)

Dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski

(Warszawa)

Biuro organizacyjne

Kontakt dla uczestników
Marta Gała
Senior Project Manager
tel. 601 98 55 57
marta.gala@cartis.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Cartis Group logo transparent medium

Cartis Group sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173
90-553 Łódź
biuro@cartis.pl
tel. +48 601 985 557

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

PTWWM Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu logo transparent HD

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel./faks: +48 22 32 77 375

III Zjazd PTWWM – plakat

Watch the short video and check out how the last NY Digital Conference unfolded.

Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0
Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0
Id quas voluptas et dolor incidunt ut assumenda suscipit
0

Program merytoryczny

9:30 – 10:00

October 15th

Inauguracja
Kawa na dobry początek
10:00 – 10:05

October 15th

Inauguracja
Powitanie

SESJA I: CHOROBY MITOCHONDRIALNE

10:05 – 10:50

October 15th

Prelekcja
Mitochondrial diseases – pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and treatment
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Diego Martinelli

(Rzym, Włochy)

10:55 – 11:40

October 15th

Prelekcja
Mitochondrial disease: small molecule treatment development
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jan Smeitink

(Nijmegen, Holandia)

11:45 – 12:15

October 15th

Prelekcja
Doświadczenia polskie w diagnostyce molekularnej chorób mitochondrialnych u dzieci
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Piekutowska-Abramczuk

(Warszawa)

12:15 – 12:25

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
12:25 – 12:35

October 15th

Prelekcja
Rett-like phenotype in a patient with CoQ10 deficiency
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Jolanta Sykut-Cegielska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Żebrowska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Taybert

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Obersztyn

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Iryna Kossak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Emilia Konka

(Warszawa)

12:35 – 12:45

October 15th

Prelekcja
Pierwotny deficyt koenzymu Q – opis przypadku
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Paulina Pokora

(Warszawa)

12:45 – 12:55

October 15th

Prelekcja
Trudności i kontrowersje w leczeniu deficytu koenzymu Q10
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Justyna Paprocka

(Katowice)

12:55 – 13:05

October 15th

Prelekcja
Przeszczepienie wątroby u pacjenta z ostrą niewydolnością wątroby w przebiegu deficytu kinazy deoksyguanozyny – rutynowe postępowanie terapeutyczne czy przeciwskazanie per se? –
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Irena Jankowska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Czubkowski

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Dariusz Rokicki

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Patryk Lipiński

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Rafał Płoski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Elżbieta Ciara

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Kaliciński

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Marek Szymczak

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Pawłowska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Piotr Socha

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dorota Piekutowska-Abramczuk

(Warszawa)

13:05 – 13:20

October 15th

Prelekcja
Choroby mitochondrialne diagnozowane w badaniu całoeksomowym w trybie RAPID u noworodków i niemowląt leczonych na oddziałach intensywnej terapii
prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mateusz Biela

(Wrocław)

13:20 – 13:45

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
13:45 – 14:00

October 15th

Gość Specjalny
Wystąpienie Gościa Specjalnego
14:00 – 15:00

October 15th

Przerwa
Lunch

SESJA II: LIZOSOMALNE CHOROBY SPICHRZENIOWE

15:00 – 15:45

October 15th

Prelekcja
Challenges in management of patients with mucopolysaccharidoses
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Christina Lampe

(Giessen, Niemcy)

15:50 – 16:35

October 15th

Prelekcja
Multidisciplinary care of adult patients with LSD
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Karolina Stępień

(Salford, UK)

16:40 – 16:55

October 15th

Prelekcja
Choroba Fabry’ego u dorosłych – spektrum zaburzeń internistycznych w archiwum ośrodka wrocławskiego
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mariusz Kusztal

(Wrocław)

16:55 – 17:05

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
17:05 – 17:20

October 15th

Prelekcja
Isn’t one diagnosis enough? Comorbidity in lysosomal diseases

Czy jedno rozpoznanie nie wystarczy? Schorzenia współwystępujące w chorobach lizosomalnych
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Alicja Leśniak

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Leszek Sagan

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Iwona Ostrowska

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Paweł Wawryków

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Paulina Świenta

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Aniruddh Kashyap

(Szwecja)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Krzysztof Bernatowicz

(Australia)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jakub Baranowski

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Marek Lickendorf

(Szczecin)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dominika Parafiniuk

(Szczecin)

Dr nauk med Michał Patalan Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Sekretarz Zarządu PTWWM
Dr med. Michał Patalan

(Szczecin)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Peregud-Pogorzelski

(Szczecin)

prof dr hab Robert Śmigiel lekarz pediatra specjalista pediatrii neonatologii genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej Przewodniczący PTWWM portret foto
Prof. dr hab. Robert Śmigiel

(Wrocław)

Prof dr hab Maria Giżewska Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Zastępca Przewodniczącego Zarządu PTWWM
Prof. dr hab. Maria Giżewska

(Szczecin)

17:20 – 17:35

October 15th

Prelekcja
Otwarte pytania czyli choroby lizosomalne w Wielkopolsce
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Hanna Nowak

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Walkowiak

(Poznań)

17:35 – 18:00

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny

SESJA III: ZABURZENIA MITOCHONDRIALNEGO UTLENIANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

9:00 – 9:45

October 15th

Prelekcja
Current management of mitochondrial fatty acid oxidation disorders
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ute Spiekerkoetter

(Freiburg, Niemcy)

9:50 – 10:20

October 15th

Prelekcja
FAOD identification by NBS in Poland; Zaburzenia spalania tłuszczów wykrywane w programie badań przesiewowych noworodków w Polsce
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiDz

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Głąb-Jabłońska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Kamila Czerska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Tomasz Poławski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Katarzyna Kuśmierska

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mariusz Ołtarzewski

(Warszawa)

10:20 – 10:40

October 15th

Prelekcja
Czy zaburzenia beta-oksydacji mogą nas jeszcze zaskoczyć?
Doktor nauk medycznych Łukasz Kałużny Członek Zarządu PTWWM Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Łukasz Kałużny

(Poznań)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Jarosław Walkowiak

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Duś-Żuchowska

(Poznań)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Natalia Kobelska-Dubiel

(Poznań)

10:40 – 11:00

October 15th

Prelekcja
Późna manifestacja zaburzeń beta oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych LCHAD u 16-letniego nastolatka
mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Sławomir Chrul

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Olga Fałek

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Aneta Gwozdowska

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Konopka

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Izabela Michałus

(Łódź)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Starostecka

(Łódź)

11:00 – 11:15

October 15th

Przerwa
Przerwa kawowa
11:15 – 11:35

October 15th

Prelekcja
Triheptanoin treatment in LCFAOD – own experience; Leczenie triheptanoiną w zaburzeniach spalania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiDz

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Anna Bauer

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Kowalik

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Magdalena Zielińska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Amanda Przybylska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Daniel Pelczarski

(Nowy Targ)

11:35 – 11:50

October 15th

Prelekcja
Clinical heterogeneity in MTP deficiency
Jolanta Sykut-Cegielska doktor habilitowany nauk medycznych Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Członek Zarządu PTWWM foto 2024
Dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiDz

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Dr n. med. Joanna Taybert

(Warszawa)

mężczyzna doktor nauk medycznych lekarz medyk awatar szary rounded
Mariusz Ołtarzewski

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Kowalik

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Agnieszka Rygiel

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Ewa Jabłońska

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Lidia Suchoń

(Warszawa)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Kamila Czerska

(Warszawa)

11:50 – 12:00

October 15th

Prelekcja
Peripheral neuropathy and muscle weakness in the course of MTP deficiency
kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Monika Limanówka

(Gdańsk)

kobieta doktor nauk medycznych lekarka awatar szary rounded
Joanna Jagłowska

(Gdańsk)

12:00 – 12:30

October 15th

Dyskusja
Panel dyskusyjny
12:30 – 12:40

October 15th

Zakończenie
Podsumowanie i zakończenie Zjazdu
12:40 – 13:30

October 15th

Przerwa
Lunch
13:30 – 15:00

October 15th

Zebranie
Zebranie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym

Program pozamerytoryczny

19:00

October 15th

Spektakl
Spektakl teatralny VICTORIA / True Woman Show

Garnizon Sztuki – teatr pozytywnych emocji
ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa (900 m od miejsca konferencji)

Elementy pozamerytoryczne są wyłączone z programu naukowego / merytorycznego.

Program pozamerytoryczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Kolacja oraz spektakl są finansowane z środków własnych organizatora logistycznego Cartis Group sp z.o.o. oraz ze środków własnych organizatora merytorycznego Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM).

Lokalizacja

Mercure
Warsaw
Grand
Hotel

Mercure Warsaw Grand Hotel

#MERCUREWARSAWGRANDHOTEL Zmieniamy się na lepsze. 🙂 We are improving for you. 🙂

Opublikowany przez Mercure Warszawa Grand Piątek, 10 maja 2019
Top
Skip to content